Forbrugerpost: dyra abonnemang via SMS

Följande SMS har skickats ut senaste tiden. För att locka till klick skriver avsändaren Ester på tveksam svenska att ”Vi har satt in 1500 kr på ditt kort, så kan du börja din julköp nu”. Länken leveransinfo.com skickar genast besökaren vidare till present-kort.com vilken är gjord för att se ut som en undersökning från ICA. De 1500 kronorna har nu blivit presentkort värt 10000. När man svarat på frågorna kommer man till en sida med en bild på ett ICA presentkort värt 5000. Vänta, var det inte 10000? Tänk om de håller på att ta slut, det kostar ju bara 5 kronor och nu är risken stor att man missar den lilla texten längst upp: ”SocksOnClick är en prenumerationsbaserad produkt som kommer att fortsätta med normalpris efter introduktionsperiod om det inte avbryts.”.

Efter flera olika försök har följande tjänster utöver SocksOnClick dykt upp: PetfoodCart, ReaderMonthly, ChocoBux, GourmandNow, Shiporama, Nailrr, PointWorld, BathroomAisle och SpotlessWeb. Gemensamt för alla är att de efter introduktionsperioden på fem dagar övergår i fullpris på 399 kronor var 15:e dag.

Om du har fått detta SMS bör du anmäla det till Konsumentverket, det är olagligt att skicka oönskad reklam via SMS. Fyll i formuläret enligt följande:

Gäller anmälan ett företag?
Ja

Ange namn på företaget
Forbrugerpost ApS

Gäller anmälan en vara eller en tjänst?
Tjänst

Ange vilken tjänst
SocksOnClick*

Välj det område anmälan gäller
Kläder och skor

Vilket fel anser du att företaget har begått?
Annat: Spam via SMS, oskäliga avtalsvillkor, felaktig marknadsföring, olämplig säljmetod

Hur kom du i kontakt med det du vill anmäla?
SMS

Från vilket nummer skickades det du vill anmäla?
”Ester” (inget nummer synligt)

Beskriv bakgrunden till anmälan
Reklam-SMS från okänt/dolt nummer där det står att de fyllt på mitt kort med 1500 kr, länken i meddelandet leder till en sida där det ser ut som man kan vinna 10000 respektive 5000 kr presentkort från ICA, när de egentligen vill vilseleda folk in i ett abonnemang på tjänsten ”SocksOnClick”.*

*) byt ut mot den tjänst det gäller.

Comments

comments

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.